28 มีนาคม 2562 จับ-ยึดบุกรุกป่า 3 รีสอร์ต ถิ่นมะขามหวาน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1531188

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมทหารลุยยึดรีสอร์ต 3 แห่ง รุกป่าในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำก้อ-น้ำชุน จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมเนื้อที่กว่า 4 ไร่ จับกุมเจ้าของรีสอร์ต 3 คน ไม่ใช่คนในพื้นที่ยึดสิ่งปลูกสร้าง 14 หลัง หัวหน้าชุดจับกุมแฉเจ้าของรีสอร์ตตัวจริงเป็นข้าราชการในพื้นที่ร่วมกันบุกรุกฮุบผืนป่า แต่ให้นอมินีออกหน้ารับผิดแทน ลุยจับ 3 รีสอร์ตรุกป่ารายนี้ เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) นำโดยอธิบดีกรมป่าไม้ และผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. นำโดยหน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำก้อ-น้ำชุน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2546 เพื่อป้องกันและบรรเทาการเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เนื้อที่ 132,626 ไร่ เหตุ เกิดบริเวณป่าริมถนนหมายเลข 12 กม.345-346 บ้านห้วยโปร่ง หมู่ 13 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจยึดและจับกุมรีสอร์ต รวม 3 ราย ประกอบด้วย รีสอร์ตน้ำชุน พื้นที่บุกรุก 1-2-32 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 107,825.87 บาท ยึดอาคารที่พักและสิ่งปลูกสร้างถาวร จำนวน 7 หลัง รีสอร์ตไม่มีชื่อ พื้นที่บุกรุก 2-0-84 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 150,819.72 บาท ตรวจยึดอาคารที่พักและสิ่งปลูกสร้างถาวร 3 หลัง และรีสอร์ตบ้านสายน้ำ & สายลม พื้นที่บุกรุก 1-0-08 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 69,609.10 บาท ตรวจยึดอาคารที่พักและ สิ่งปลูกสร้างถาวร 4 หลัง ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ไม่ใช่ราษฎรเดิมที่อยู่อาศัย หรือทำกินตามมติ ครม. 30 มิ.ย.2541 และไม่ใช่ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ทำกิน ตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจบ้านพักตากอากาศ บ้านเลขที่ 309 หมู่ 13 เนื้อที่ 1.7 ไร่ ได้รับมรดกจากบิดา เป็นราษฎรเดิมที่ทำกินมาต่อเนื่องตามมติ ครม.30 มิ.ย.2541 เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำผิด สรุปการปฏิบัติงานครั้งนี้จับกุมรีสอร์ตรุกป่า 3 ราย พื้นที่บุกรุกรวม 4-3-24 ไร่ ค่าเสียหายรวม 328,254.69 บาท ตรวจยึดอาคารสิ่งปลูกสร้างรวม 14 หลัง และตรวจสอบพื้นที่ 1 แปลง เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก ดำเนินคดีฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. หัวหน้าชุดจับกุม กล่าวว่า การจับกุมรีสอร์ตดังกล่าว ข้อมูลเชิงลึกเจ้าของจริงๆ คือกลุ่มข้าราชการในจังหวัดที่ร่วมกันบุกรุกป่า แต่ให้นอมินีมารับผิดแทน โดยกำลังตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงและออกหมายจับนายทุนตัวจริงต่อไป